Hoe we werken

Enthousiast en gedreven

Een goede start is het halve werk

De beste start is een heldere briefing, waarin de noodzakelijke vragen beantwoord worden. Wat wil de organisatie bereiken? (doel, probleem, resultaat) Wie moeten daarvoor in beweging komen? (doelgroep, profiel) Hoe is deze doelgroep te bereiken? (kanalen) Wanneer moet dat gebeurd zijn? (planning) Hoeveel mag het kosten? (budget) Hoe stellen we vast dat het gelukt is? (resultaat, meten)

Het handigst is een initiële briefing die al op papier staat. Zo niet, dan helpt Bureau Aardewerk daarbij door stukken lezen, interviewen van betrokkenen, organiseren van discussies, bezoeken van locaties, etc. Zodanig dat het voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijk is waar het om gaat.

Van idee naar concept

Een idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Op basis van gezamenlijk gedragen uitgangspunten ontwikkelt en presenteert Bureau Aardewerk een concept op hoofdlijnen en voorziet dit van een prijsindicatie voor de productie van de voorgestelde elementen. Indien er wordt besloten tot verdere uitwerking is in overleg een zogenaamd ‘taakstellend budget’ afgesproken en bevestigd.

Afspraken en geld

Heldere afspraken zijn de basis voor een goede en prettige samenwerking. Deze worden achtereenvolgens als volgt gemaakt:

Het concept werken wij in opdracht verder uit en voorzien het van een begroting. Indien het niet tot uitvoering komt worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

De productie wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over resultaat, prijs, werkzaamheden beiderzijds, planning, facturatie, leveringsvoorwaarden en communicatie.

Aan de slag!

Na opdracht gaan we bij Bureau Aardewerk voortvarend aan de slag. De uitvoering van een project is kortweg als volgt in te delen:

  • Pre-productie: uitwerken van ontwerp en/of script, planning, afspraken maken, inhoudelijke en technische voorbereiding, samenstellen van een team, enzovoort.
  • Productie: het vastleggen van beeld en geluid, interviews, sfeerbeelden, illustraties en wat dies meer zij.
  • Post-productie: van het beeld en geluid wordt een ruwe montage samengesteld. Meestal volgt daarop een correctieronde. Vervolgens wordt de definitieve montage gemaakt, met muziek, animaties, illustraties, logo’s, en eventuele commentaarstemmen. Indien nodig volgt nog  audionabewerking, kleurcorrectie en digitalisering.
  • Distributie: Het geschikt maken voor de afgesproken dragers en/of vormen van distributie.

Voor andere media geldt een vergelijkbaar proces.

Samen digitaal

Wij werken niet voor, maar mèt opdrachtgevers. En dat doen we op onze beurt ook weer met onze partners en leveranciers. Dat deden we al lang voordat het co-creatie heette.
 Wij zijn ervan overtuigd dat communicatie belangrijker is dan grafieken en statistieken als het gaat om het realiseren onze producties. Daarom zorgen we er niet alleen voor dat alles duidelijk is,  alle deelnemers kunnen ook zelf eenvoudig deadlines, takenlijsten en documenten toevoegen. Met behulp van gebruiksvriendelijke software zorgen we steeds voor een actueel overzicht van alle recente veranderingen en toevoegingen aan het project. Deze informatie  is ook toegankelijk via een tablet of mobiele telefoon.

Evaluatie samenwerken en doelen

De producties van Bureau Aardewerk brengt mensen in beweging. Graag bespreken wij na oplevering het resultaat en evalueren wij de samenwerking. Wordt of is de doelstelling behaald? Is er aan de wederzijdse verwachtingen voldaan? Wat kan er in de toekomst beter in de samenwerking? Hoe gaan we daar in de toekomst mee om?

We hebben maar één doel: effectieve producties maken met leuke mensen in opdracht van tevreden opdrachtgevers!